Tennislessen

TV SET heeft voor de tennislessen een samenwerkingsverband met WeTennis uit Houten.

Lessen

WEtennis heeft een mooi aanbod:

Een pakket van 14 lessen op maandagmiddag, gegeven door Monique Heij. De kosten zijn afhankelijk van leeftijd en de grootte van de groep:

  • Rood: 90 euro (9-10 kinderen): 6 tot en met 8 jaar
  • Oranje: 120 euro( 6-7 kinderen): 8 tot en met 10 jaar
  • Groen: 177 euro (4-5 kinderen) 10 tot en met 12 jaar
  • Junioren: 177 euro (4 kinderen) 12 tot en met 18 jaar (voortgezet onderwijs)
  • Senioren: 177 euro (bij 4 volwassenen)

Voor informatie, inschrijven en overige vragen kan contact worden opgenomen met: stephanie@wetennis.nl  06-20 40 04 66

Inloop

  • Daarnaast hebben we samen met WEtennis op donderdag een inloop jeugdleden. Deze inloop is voor de jeugdleden tot en met 18 jaar gratis en voor niet jeugdleden € 5,- per keer. Onder begeleiding van de tennisleraar kun je op een leuke manier trainen.
    • van 16.00-17.00 is dit voor de jeugd tot en met 12 jaar (basisschool) en
    • van 17.00-18.00 voor de junioren van 12 tot en met 18 jaar (voortgezet onderwijs)

je kunt je hiervoor opgeven per keer via sms of whatsappbericht bij Loes van Ramselaar: 06-21264771 en neem dus gerust een vriendje of vriendinnetje mee ook al is die nog geen lid (zorg wel dat die is aangemeld en hij of zij dan contant € 5,- meeneemt). 


Hoe inschrijven!

Inschrijven voor de verschillende lestypen kan via: stephanie@wetennis.nl
Om een goede planning te kunnen maken en alle leerlingen te kunnen plaatsen op tijden die voor iedereen uitkomt vragen wij je om zo weinig mogelijk verhinderingen aan te geven.
Wil je samen met een bekende in de lesgroep geplaatst worden, vermeld dan de betreffende persoon bij je inschrijving en wij gaan kijken of het niveau en de opgegeven voorkeurstijden het toelaten.

Naast de standaard lespakketten is het mogelijk, afhankelijk van beschikbaarheid trainer, ook in kleinere groepen of individuele lessen te volgen. Voor informatie en overige vragen kan contact worden opgenomen met: stephanie@wetennis.nl

Met sportieve groet,

Stéphanie Rottier
WeTennis
www.wetennis.nl 
06-20 40 04 66.