Sponsorcommissie

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het genereren van extra inkomsten voor TV SET. Onder het generen van extra inkomsten vallen directe financiële bijdragen aan de vereniging maar ook de bijdragen van derden ter dekking van de aanschaf van faciliteiten op het tennispark; het verkrijgen van prijzen (voor de toernooien) en het verkrijgen van andere zaken die de tennisvereniging ten goede komen. Eénmaal in de 5 jaar worden de winddoeken rondom onze accommodatie vernieuwd. De financiering daarvan wordt door de sponsorcommissie gecoördineerd. Voor informatie rondom sponsoring kan contact worden opgenomen met één van de commissieleden.

De sponsorcommissie

  • Is aanspreekpunt voor vragen van sponsors.
  • Coördineert de aanlevering van informatie en contacten tussen commissies en sponsors.
  • Zal op aanvraag van bestuur of commissies zorgdragen voor nieuwe acquisities voor specifieke zaken

Samenstelling van de sponsorcommissie:

Contactpersoon in bestuur:
Adri Peek