Angeli van Buren gekozen in Ledenraad KNLTB

Op 15 juni jl. werd de nieuwe Ledenraad van de KNLTB geïnstalleerd en ons lid Angeli van Buren is hierin gekozen.

In mei vonden de verkiezingen plaats waarbij de voorzitters van alle ruim 1.600 verenigingen in Nederland een stem mochten uitbrengen. Op basis van deze verkiezing is Angeli ook in Ledenraad gekomen, samen met 28 anderen. De Ledenraad toetst het gevoerde beleid van de KNLTB, stelt de begroting, de jaarrekening en het jaarplan vast en geeft input voor het strategisch beleidsplan. Het lidmaatschap duurt drie jaar met twee mogelijke herverkiezingen. Het was de eerste keer dat er gestemd kon worden op de deelnemers in deze raad.

Mocht je input hebben op het beleid of de strategie van de KNLTB, dan kun je je tips of ideeën met Angeli delen, zodat zij dit kan inbrengen bij de KNLTB.