Accommodatiecommissie

De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van taken betreffende de gehele accommodatie (banen, kantine, terras, etc). Het gaat hierbij met name om zaken die het takenpakket van de barcommissie aanvullen en/of overstijgen. Maar ook om vernieuwingen, reparaties, onderhoud, etc. Zo zorgt deze commissie onder andere voor het onderhoud van de banen, de aankleding en inrichting van het clubhuis, maar ook daarbuiten, zoals terrasmeubilair, bloemen en planten, speelhoek voor de kinderen, etc. Ook zaken als brandpreventie, milieuvergunning en legionellabestrijding vallen onder deze commissie.

Samenstelling van de accommodatiecommissie:

  • Adrie Seelen (groundsman, voorzitter)
  • Frans van Schaik (inkoop)
  • Irma van Veenendaal
  • Hein Gerritsen
  • Johan van Buren
  • Piet Vernooy
  • Jozien van Buren (was)

Contactpersoon in bestuur:
Jos van der Ven