Waar kunnen we jou voor benaderen?

Beste leden, ouders (van jeugdleden), betrokkenen bij TV SET,
 
Een vereniging kan niet floreren zonder de inzet en hulp van vrijwilligers. We vinden het allemaal fijn als er van alles georganiseerd wordt, dat we op mooie banen kunnen tennissen, het park er mooi bij ligt, onze tarieven al jaren de laagste zijn van heel gemeente Houten en omstreken, we een gezellig clubhuis hebben etc. Dit alles willen we graag behouden. Uit gesprekken merken we dat veel leden wel een steentje willen bijdragen, maar hoe dit in te vullen is afhankelijk van ieders wensen en tijd, sommigen willen wel iets doen, maar liever een korte klus of een eenmalige activiteit, anderen vinden juist het sociale aspect/nieuwe mensen leren kennen van de commissie in het vrijwilligerswerk belangrijk. Om die reden zouden we graag bij jullie willen peilen op welke manier jullie (naast het draaien van de bardiensten) een extra bijdrage zouden willen leveren en wat je belangrijk daarbij vindt.  
 
Onder het motto “Een vereniging is van de leden en het runnen van de vereniging doe je samen”: 
 
De vereniging kan mij benaderen voor (haal weg wat je niet wilt doen/je kunt meerdere activiteiten aangeven, 1e keus, 2e keus etc.):

 • Geen extra activiteiten
 • Accommodatiecommissie:
  • Lid commissie
  • Meehelpen bij klussen:
   • Ramen zemen
   • Straatwerk vervangen
   • Tuin en groen onderhoud
   • Speeltuin vernieuwen
   • Interieur schilderen
   • Verbouwingen aan het interieur; keuken, toiletten, douches
   • Interieur onderhouden: aankleding
   • Grote schoonmaak interieur (keuken etc).
   • Anders (eigen idee)….
 • Jeugdcommissie:
  • Lid commissie
  • Meehelpen bij een jeugdactiviteit
  • Jeugdcompetitie 
  • Anders (eigen idee):..
 • Activiteitencommissies: bij de activiteiten zijn er vanaf 2019 verschillende “commissies”: clubkampioenschapcommissie, open toernooi commissie, wintercompetitiecommissie (of commissies voor eendagstoernooi). Je bent dan samen met een aantal andere leden alleen verantwoordelijk voor díe activiteit. 
  • Open toernooi 
  • Wintercompetitie 
  • Clubkampioenschappen 
  • Eendagstoernooi (per activiteit een “commissie”):
   • Invitatietoernooi
   • Buurttoernooi
   • Ladies Night
   • Men’s Night
   • (v) echtparentoernooi
   • 50-plus
   • Klaverjasavond
   • Darttoernooi
   • Wijnproeverij 
   • Anders (eigen idee)….
 • Technische commissie
  • Lid commissie
  • Anders…
 • Barcommissie
  • Lid commissie
  • Inkoopactiviteiten
  • Barhoofd
 • Redactie en website:
  • Lid commissie
  • Publiciteitsactiviteiten: social media, ’t groentje etc…
  • Anders (eigen idee)…
 • Sponsorcommissie/sponsoring 
  • Lid commissie
  • Sponsoring in natura: 
   • Koelkast
   • Straatwerk
   • Anders…
  • Anders (eigen idee)…
 • Ledenadministratie 
  • Lid commissie
  • Anders (eigen idee)…
 • Bestuur
  • Bestuurslid
 • Werven nieuwe leden:
  • Nieuwe-ledenbegeleider (leden wegwijs maken)
  • Maatje zijn voor nieuwe leden
  • Flyeren (nieuwe inwoners) 
  • Anders (eigen idee)…

Ik wil wel/geen uitvoerende vrijwilligersactiviteiten doen

Ik wil wel/geen coördinerende vrijwilligersactiviteiten doen 

Opmerkingen: ….
 

Alvast bedankt voor je medewerking. 
 Hartelijke groeten, 

Bestuur TV SET