Bestuur

Het bestuur van TV SET heeft als doel haar leden plezier te geven in de tennissport en aanverwante activiteiten. Het bestuur bereidt beleid voor, neemt besluiten en ziet erop toe dat de besluiten nagekomen worden. Het bestuur handelt daarbij volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van TV SET.

In de uitvoering van alle taken die nodig zijn om TV SET draaiende te houden wordt het bestuur bijgestaan door vele commissies. Het bestuur stimuleert de commissies zoveel mogelijk in hun activiteiten en geeft hen de ruimte om een eigen invulling te geven aan hun taken.

Het bestuur van TV SET bestaat uit de volgende leden:

  • Jos van der Ven: voorzitter (contactpersoon accommodatie- en redactiecommissie)
  • Adri Peek: penningmeester (contactpersoon sponsorcommissie en ledenadministratie)
  • Conny Middelweerd: secretaris
  • Liesbeth van der Horst: vice-voorzitter (contactpersoon jeugd-, activiteiten- en 50+commissie)
  • Loes van Ramselaar: lid
VoorzitterJos van der Ven, voorzitter sinds 2010.
Contactpersoon accommodatie- en redactiecommissie.
IMG_4257aAdri Peek, penningmeester sinds 2004.
Contactpersoon voor de sponsorcommissie en ledenadministratie.
IMG_4251aConny Middelweerd, secretaris sinds 2007.
liesbethLiesbeth van der Horst, vice voorzitter, bestuurslid sinds 2014.
Contactpersoon voor jeugd-, activiteiten- en 50+commissie.

Loes van Ramselaar

 bestuurslid  sinds 2017.

Algemene ledenvergadering dinsdag 29 januari 2019

Het bestuur van de T.V. Schalkwijk en Tull en ’t Waal nodigt jullie uit de jaarlijkse voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 29 januari 2019 om 20.30 uur in de kantine, Kloostergaarde 10a.